Громадський простір
Дунайського регіону

Про проект

Сайт створено в рамках проекту „Інформування та активізація участі громадськості у формуванні Національного плану дій щодо Європейської стратегії для Дунайського регіону”.

Мета проекту

Основною ціллю даного проекту є передусім активізація громадськості України для створення та реалізації Національного плану дій щодо Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону, що включає в себе:

• створення мережі та бази даних НУО та налгодження співпраці усіх зацікавлених сталим розвитком Дунайського регіону НУО України та інших країн Дунайського регіону;

• здійснення інформаційно-аналітичного туру по українських областях Дунайського регіону, який складатиметься з медіа-кампанії та проведення громадських слухань з метою виокремлення основних проблем та потреб української частини Дунайського регіону та зазначення шляхів вирішення цих проблем в регіонах з метою їх подальшого врахування в пропозиціях до Національного плану дій а також донести їх до відома уряду;

• поінформування громадськості та відповідних державних органів в Дунайському регіоні про цілі та основні положення Дунайської стратегії;

• залучення широкого кола місцевих мешканців до розробки Національного плану;

• видання коментаря ДС зі словником термінів, що вводяться в обіг української мовою вперше;

• створення інформаційного банку щодо Дунайського регіону.

Заходи проекту

В рамках проекту плануються наступні заходи:

1. Поширення інформації про Європейську стратегію розвитку Дунайського регіону серед зацікавленої громадськості як підготовчий етап до проведення громадських слухань

2. Залучення нових зацікавлених сторін до електронної розсилки Робочої групи з питань розвитку Дунайського регіону.

3. дослідження проблем Дунайського регіону на місцях, вироблення пропозицій до Національного плану дій

4.З метою глибшого вивчення проблем Дунайського регіону в Україні, створення підгрунтя для розробки Національного плану дій планується проведення інформаційно-аналітичного туру по українських областях Дунайського регіону (Одеській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській), який складатиметься з медіа-кампанії та проведення громадських слухань.

5.підготовка друкованого видання, яке включатиме текст Стратегії та коментарі до Стратегії та Плану дій ЄС з практичними прикладами втілення в життя чотирьох стовпів ДС.

6. Вироблення пропозицій до Національного плану дій для реалізації Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону. Узагальнені пропозиції до Національного плану дій будуть надіслані Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Кабінету міністрів України

Європейська стратегія розвитку Дунайського регіону

Завантажити документ

08 грудня 2010 року Європейська Комісія затвердила Європейську стратегію розвитку Дунайського регіону, а також план дій щодо реалізації цієї стратегії.

На даний час до переліку основних задіяних країн входять ті, що залучені до Процесу дунайської співпраці: Німеччина (Баден-Вюртемберг і Баварія), Австрія, Словацька Республіка, Чеська Республіка, Угорщина, Словенія, Хорватія, Сербія, Боснія і Герцоговина, Чорногорія, Румунія, Болгарія, Республіка Молдова та Україна (регіони вздовж Дунаю). Вісім з них є членами ЄС, а шість не є.

Дунайська стратегія передбачає чотири стовпи :

• об’єднання Дунайського регіону;

• захист навколишнього середовища на Дунаї;

• створення процвітаючого Дунайського регіону;

• зміцнення Дунайського регіону.

На період 2007-2013 років приблизно половина Програм територіальної співпраці зосереджені на Дунайському регіоні. А саме, з 94 програм Європейської територіальної співпраці 44 (18 транскордонних програм, 7 транснаціональних програм, 13 програм в рамках Інструменту допомоги для попереднього вступу в контексті транскордонної співпраці та 3 програми Європейського інструменту добросусідства і партнерства) географічно покривають Дунайський регіон.

План дій

Завантажити документ

План дій є орієнтовними рамками, котрі змінюються по мірі необхідності. Метою створення Плану Дій є так званий перехід “від слова до діла”, шляхом виокремлення певних заходів для макро-регіону. План дій складається з конкретних заходів за виконання яких відповідає та чи інша країна.

Втім кожен план заходів та проект повинен демонструвати видимі та негайні переваги для населення Регіону, мати вплив на макрорегіон(чи на його значну частину). Проекти повинні сприяти сталому розвитку і охоплювати декілька регіонів чи країн, повинні бути взаємопов’язаними та підтримувати один одного, створюючи вигідні рішення, а також бути технічно обґрунтованими та фінансово стабільними.