Громадський простір
Дунайського регіону

Контакти

Громадська організація “Центр регіональних досліджень”

65074 м. Одеса, вул.. Гайдара, 3-а.

e-mail: utsc@te.net.ua crs@crs.org.ua

www.crs.org.ua

Громадська експертна рада при Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС (ГЕР)

м. Київ. 01004, вул. Кропивницького 10, скринька 46

Контактна особа: Любов Акуленко

Телефон: +38 044 254 63 09, +38 063 441 23 56

Міжнародна благодійна організація “Екологія – Право – Людина” (ЕПЛ)

м. Львів. вул. Івана Франка, 9, кв. 1а

Телефон: +38 032 24 33 888

Факс: +38 032 22 57 682

e-mail: epac@mail.lviv.ua

www.epl.org.ua

Контактні особи:

Олена Кравченко, виконавчий директор ЕПЛ

e-mail: lena@uoregon.edu

Ольга Мелень-Забрамна, керівник юридичного відділу ЕПЛ, голова Робочої групи з питань розвитку Дунайського регіону

e-mail: melen.olya@gmail.com

Ганна Хомечко, керівник проектів та програм ЕПЛ

e-mail: hkhomech@uoregon.edu

Аліна Самура, спеціаліст з міжнародних питань ЕПЛ

e-mail: samura.alina@gmail.com

Експерти

Зіновій Бройде

Канд. техн. наук, старший науковий співробітник, чл.-кор. УЕАН є директором Державного науково-технічного центру з міжгалузевих і регіональних проблем екологічної безпеки та ресурсозбереження (ДНТЦ "Екоресурс"), на який Радою українсько-румунсько-молдавського Єврорегіону «Верхній Прут» покладено функції координування транскордонних проектів. З.С. Бройде є радником голови Чернівецької облдержадміністрації з питань євроінтеграції та сталого регіонального розвитку, головою Робочої комісії Єврорегіону «Верхній Прут» з питань екологічної безпеки, охорони довкілля, сталого регіонального розвитку та діяльності eкоєврорегіону, представником України у Робочій групі Карпатської конвенції зі сталого розвитку промисловості, енергетики, транспорту та інфраструктури, національним представником Центральноєвропейської Ініціативи з питань міжрегіонального і прикордонного співробітництва.

e-mail: zinoviy.broyde@gmail.com

Олег Дьяков

Кандидат географічних наук, старший науковий співробітник і менеджер проектів Центру регіональних досліджень (м. Одеса). До сфери наукових та професійних інтересів уходять відновлення водно-болотних угідь та стале управління ними, управління ризиками повеней, інтегроване управління водними ресурсами та прибережною зони. Є автором та співавтором низки наукових та аналітичних праць з цих питань. З 1998 року займається науковою та практичною роботою в сфері управління водними ресурсами та відновлення ВБУ в дельті Дунаю, в тому числі в рамках транскордонних і міжнародних проектів за підтримки Європейської Комісії та проектів Всесвітнього фонду дикої природи (WWF). Співавтор «Бачення Дельти Дунаю, Україна», підготовленого WWF у 2003 році. З липня 2008 року є представником України в робочих групах з басейнового управління та захисту від повеней Міжнародної комісії з захисту ріки Дунай (ICPDR). Є учасником робочої групи з проблем Дунайського регіону на платформі Громадської експертної ради при Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС.

e-mail: dyakov_oleg@ukr.net

Ольга Мелень

Керівник юридичного відділу ЕПЛ. В організації працює з 2001 року. Закінчила магістерську програму з міжнародного екологічного права в Ноттінгемському університеті. Сфера зацікавлень: актуальні проблеми охорони природно-заповідного фонду, екологічна експертиза, проблеми доступу до екологічної інформації.

e-mail: melen.olya@gmail.com

Олег Рубель

К.е.н., старший науковий співробітник, заступник голови Чорноморського відділення Української Екологічної Академії наук, доцент Одеського державного екологічного університету. Старший науковий співробітник, докторант Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. Більше 80 наукових публікацій. Сфера наукових інтересів: інституційна економіка, економіка природокористування, регіональна економіка, інтегроване управління морегосподарським комплексом, ділові ігри та інтерактивне навчання студентів. Оглядач Міжнародної комісії щодо захисту ріки Дунай, член Балканської екологічної асоціації, співзасновник Всеукраїнського екологічного товариства.

e-mail: rubeloleg@gmail.com

Аліна Самура

Починала свою діяльність в ЕПЛ як волонтер. З квітня 2010 року працює на посаді спеціаліста з міжнародних питань. Проводить роботу з правової пропаганди міжнародного екологічного права навколишнього середовища, координує діяльність організації у міжнародних екологічних мережах, проектах, конференціях, семінарах, готує висновки щодо питань міжнародно-правового характеру.

e-mail: samura.alina@gmail.com

Ігор Студенніков

Співзасновник і виконавчий директор Центру регіональних досліджень (м. Одеса). Сфера наукових інтересів охоплює теоретико-методологічні аспекти регіональних досліджень, транскордонне співробітництво, регіональна політика і регіональний розвиток. Є автором та співавтором низки публікацій з цих та інших питань в академічних, наукових і неаналітичних виданнях. Співавтор колективної монографії «Регіональна політика в країнах Європи: Уроки для України», співавтор і співредактор збірника наукових статей «На шляху до Європи. Український досвід єврорегіонів». У 2006 році брав участь у підготовці експертної доповіді «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2006 році» в рамках підготовки щорічного послання Президента України до Верховної Ради України. Має 12-річний досвід проектного менеджменту, в тому числі управління проектами за підтримки Європейської Комісії, урядів Великої Британії, Нідерландів, Фландрії та Уряду регіону Венето (Італія). Є учасником робочої групи з проблем Дунайського регіону на платформі Громадської експертної ради при Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС.

e-mail: igor_studennikov@ukr.net; utsc@te.net.ua

Ганна Цвєткова

Національний координатор Програми «Вода і санітарія» ВЕГО «МАМА-86», член консультативної групи Міжнародної Комісії Захисту річки Дунай (ICPDR) по участі громадськості (PP EG) від України

e-mail:

Наталія Чижмакова

Асистент координатора програми "Вода та санітарія" ВЕГО "МАМА-86", член Консультативної групи з питань інтегрованого управління прибереженими смугами морів Чорноморської комісії

e-mail: chizhmakova@mama-86.org.ua