Громадський простір
Дунайського регіону

Документи

План дій Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону: аналіз та перспектива впровадження в Україні

26/11/2012 Категорія: Документи
Переглядів: 522

Посібник присвячений проблемам розвитку Дунайського регіону. Автори детально зупиняються на питаннях розвитку транспортної інфраструктури Придунав’я та перспективах її екологізації шляхом підвищення енергоефективності регіону, екологічній освіті та інформуванню засобами інформаційних технологій, принципах ведення відповідального бізнесу. Особлива увага в посібнику приділяється аналізові умов розвитку української частини Дунайського регіону через призму охорони довкілля як основного напрямку Дунайської стратегії, зокрема питанням управління водними ресурсами, збереженню біологічного і ландшафтного різноманіття та відновленню екосистем в басейні Дунаю.

Вперше подається неофіційний переклад Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону українською мовою. Посібник розрахований на науковців, державних службовців та широкі кола зацікавленої громадськості.

Авторський колектив: Артеменко С. В., Бройде З. С., Дьяков О. А. Кравченко О. В., Мелень-Забрамна О. М., Рубель О. Є., Самура А. Ю., Студенников І. В., Хомечко Г. І.

Завантажити документ plan_dij.pdf

Європейська стратегія розвитку Дунайського регіону. Глосарій термінів.

26/11/2012 Категорія: Документи
Переглядів: 540

Для глибшого розуміння змісту Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону автори подають коректний переклад низки термінів, міжнародних документів, дають довідкову інформацію, яка сприятиме глибшому розумінню суті певних понять та явищ. Глосарій термінів буде корисним для дослідників, перекладачів, студентів та усіх, хто цікавиться дунайською тематикою.

Упорядники: Дьяков О. А , Кравченко О. В., Ст уденников І. В., Хомечко Г. І. За заг. редакцією Кравченко О. В.

Завантажити документ 1023_epl_dunai_glossary.pdf

Журнал Panorama, №37, 2011р.

26/11/2011 Категорія: Документи
Переглядів: 561

Цей номер присвячений проблемам Дунайського регіону і має назву "Стратегія ЄС стосовно Дунайського регіону. Комплексне вирішення загальних проблем.

Завантажити документ mag37_uk.pdf

Участь України в Європейській стратегії розвитку Дунайського регіону

26/11/2011 Категорія: Документи Дослідження
Переглядів: 525

В представленій роботі розглянуті фактори формування засад Національної стратегії та Національного плану соціально-економічного розвитку Українського придунав'я в контексті Європейської стратегії для Дунайського регіону (Стратегії ЄС щодо розвитку Дунайського регіону).

Визначено базові напрямки та перспективні проекти Європейської стратегії для Дунайського регіону в контексті виявлення потенціалу спільних проектів, імплементація яких можлива в українських умовах; принципи, підходи до формування пріоритетних напрямків розвитку Українського Придунайського регіону.

Рубель О.Є., Рассоха Л.Л., 2011

Завантажити документ danube-fbcee.pdf

Журнал "Екологія. Право. Людина", №8(48), 2010

26/05/2011 Категорія: Документи
Переглядів: 646

Журнал «Екологія. Право. Людина» спрямований на відображення всіх аспектів громадського екологічного руху та стану довкілля в Україні. Його метою є сприяння розвит ку природно-заповідного фонд у та природоохоронної справи, сприянн я розвитку науки та освіти, підвищення рівня поінформованості населення в еколого-правовій сфері.

Цей номер журналу є особливим. Ми присвятили його Дунаю, його проблемам та майбутній Європейській стратегії розвитку Дунайського регіону як способу вирішення низки проблем, що існують в регіоні.

Завантажити документ epl__8_48_2010.pdf

План дій

25/05/2011 Категорія: Документи
Переглядів: 567

План дій є орієнтовними рамками, котрі змінюються по мірі необхідності. Метою створення Плану Дій є так званий перехід “від слова до діла”, шляхом виокремлення певних заходів для макро-регіону. План дій складається з конкретних заходів за виконання яких відповідає та чи інша країна.

Втім кожен план заходів та проект повинен демонструвати видимі та негайні переваги для населення Регіону, мати вплив на макрорегіон(чи на його значну частину). Проекти повинні сприяти сталому розвитку і охоплювати декілька регіонів чи країн, повинні бути взаємопов’язаними та підтримувати один одного, створюючи вигідні рішення, а також бути технічно обґрунтованими та фінансово стабільними.

Завантажити документ action-plan-danube.pdf

Європейська стратегія розвитку Дунайського регіону

25/05/2011 Категорія: Документи
Переглядів: 513

08 грудня 2010 року Європейська Комісія затвердила Європейську стратегію розвитку Дунайського регіону, а також план дій щодо реалізації цієї стратегії.

На даний час до переліку основних задіяних країн входять ті, що залучені до Процесу дунайської співпраці: Німеччина (Баден-Вюртемберг і Баварія), Австрія, Словацька Республіка, Чеська Республіка, Угорщина, Словенія, Хорватія, Сербія, Боснія і Герцоговина, Чорногорія, Румунія, Болгарія, Республіка Молдова та Україна (регіони вздовж Дунаю). Вісім з них є членами ЄС, а шість не є.

Дунайська стратегія передбачає чотири стовпи :

• об’єднання Дунайського регіону;

• захист навколишнього середовища на Дунаї;

• створення процвітаючого Дунайського регіону;

• зміцнення Дунайського регіону.

На період 2007-2013 років приблизно половина Програм територіальної співпраці зосереджені на Дунайському регіоні. А саме, з 94 програм Європейської територіальної співпраці 44 (18 транскордонних програм, 7 транснаціональних програм, 13 програм в рамках Інструменту допомоги для попереднього вступу в контексті транскордонної співпраці та 3 програми Європейського інструменту добросусідства і партнерства) географічно покривають Дунайський регіон.

Завантажити докумнт